Jerzy Baszkowski

Jerzy Baszkowski (ur.1922 - zm.2015). W roku 1950 ukończył studia stomatologiczne w Akademii Medycznej w Poznaniu, studiował równocześnie w Poznańskiej Wyższej Szkole Plastycznej. Po studiach przez kilka lat pracował w Akademii Medycznej w Poznaniu jako młodszy asystent w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej u prof. Laknera. Równolegle, jako grafik „Basza” pracował w "Głosie Wielkopolskim". Drugą ważną sferę życia i działalności Jerzego Baszkowskiego była sztuka. Baszkowski był plastykiem, grafikiem i karykaturzystą znanym nie tylko w naszym kraju. Od 1958 r. należał do Związku Polskich Artystów Plastyków, a od roku 1986 – z inicjatywy Eryka Lipińskiego – do Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykaturzystów. Drugą ważną sferę życia i działalności Jerzego Baszkowskiego była sztuka. Baszkowski był plastykiem, grafikiem i karykaturzystą znanym nie tylko w naszym kraju. Od 1958 r. należał do Związku Polskich Artystów Plastyków, a od roku 1986 – z inicjatywy Eryka Lipińskiego – do Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykaturzystów. Wystawiał swoje prace w wielu krajach (Belgii, Bułgarii, Danii, Francji, na Kubie, w Meksyku, Niemczech, Urugwaju, Szwecji, Wenezueli i we Włoszech). Wiele jego prac znajduje się w muzeach np. w Muzeum Historii Medycyny czy Muzeum Narodowym w Szczecinie oraz Warszawie, a także w wielu kolekcjach prywatnych.

Źródło zdjęcia : pomeranica.pl

Dostępne dzieła: