Józef Guranowski (1852 - 1922)

Józef Guranowski (1852 - 1922) - malarz i dekorator teatralny, kształcił się się u dekoratora i malarza Adama Malinowskiego wraz z którym później współpracował w Dekoratorni Warszawskich Teatrów Rządowych. W latach 1891-1908 zajmował stanowisko głównego dekoratora Warszawskich Teatrów Rządowych, a od 1909 roku, także ich głównego maszynisty. Poza Warszawą współpracował również z teatrami w Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu. Po przejściu na emeryturę w 1911 roku, poświęcił się wyłącznie malarstwu. Tworzył dekoracje do baletów oraz kurtyny teatralne, od roku 1880 brał udział w wystawach TZSP. Malował głównie pejzaże, posługując się techniką olejną i akwarelową.