Krzysztof Pasztuła

Krzysztof Pasztuła urodził się w 1953 r. w Dobrzanach koło Stargardu Szczecińskiego. Jest absolwentem katowickiego Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Uzyskał dyplom z plakatu pod kierunkiem prof.Tadeusza Grabowskiego i aneks z grafiki w pracowni prof. Stanisława Gawrona. W latach 1978-89 współpracował z wydawnictwem „Śląsk” i Krajową Agencją Wydawniczą w Katowicach. Od 2001 r. pracował na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, a od 2002 r. na stanowisku adiunkta. Jest autorem 30 wystaw indywidualnych i uczestnikiem ponad 100 wystaw zbiorowych.

Źródło zdjęcia : Infokatowice.pl

Dostępne dzieła: