Stanisław Raczyński (1903-1982)

Stanisław Raczyński (1903–1982) - malarz, grafik a także scenograf. Studiował w krakowskiej ASP, kształcił się też we Włoszech i Francji. Był scenografem teatrów w Krakowie i Poznaniu. Uprawiał głównie drzeworyt, pozostając pod wpływem Władysława Skoczylasa. W swoich pracach najczęściej podejmował tematykę figuralną i architektoniczną.